MJ13

《MJ13》- EP380 - 凱庫拉怪光事件
凱庫拉怪光事件
《MJ13》- EP379 - 1948英國雙飛人UFO + 2018麥田圈
1948英國雙飛人UFO + 2018麥田圈 Part 1
1948英國雙飛人UFO + 2018麥田圈 Part 2
1948英國雙飛人UFO + 2018麥田圈 Part 3
《MJ13》- EP378 - Farewell 2018
Farewell 2018
《MJ13》- EP377 - 藏傳佛學博士的神秘學
藏傳佛學博士的神秘學 Part 1
藏傳佛學博士的神秘學 Part 2
藏傳佛學博士的神秘學 Part 3
《MJ13》- EP376 - Miracles
《MJ13》- EP375 - 通靈
通靈 Part 1
通靈 Part 2
通靈 Part 3
《MJ13》- EP374 - Phil Schneider FBI 報告
Phil Schneider FBI 報告
《MJ13》- EP373 - UFO + 昆蟲人
UFO + 昆蟲人 Part 1
UFO + 昆蟲人 Part 2
UFO + 昆蟲人 Part 3
《MJ13》- EP372 - 星際文明探索北京之旅recap
星際文明探索北京之旅recap
《MJ13》- EP371 - UTO